"Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie" - Peter Drucker   

Główne Menu


Strona Główna


PSTT
· O Stowarzyszeniu
· Wydarzenia
· Statut


Redakcja wortalu
· O Nas
· Kontakt

Artykuły
· Telematics
· Transport

Inne
· Słownik telematyczny
· Konferencje
· Polecamy
· Do pobrania
· FAQ

Partnerstwo


Szukaj


Polsko–Czesko–Słowackie Forum „Telematyka Transportu w Praktyce” - sprawozdanie2010-10-04 14:59:23

28 września br., w Śląskim Biurze Ambasady Republiki Czeskiej przy ul. P. Stalmacha 21 w Katowicach, odbyło się seminarium „Telematyka Transportu w Praktyce – Polsko – Czesko – Słowackie Forum”. Patronat nad seminarium objęli: Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Pan Jan Sechter, oraz Prezydent Katowic, Pan Piotr Uszok. W seminarium udział wzięli m.in. przedstawiciele: Czesko-Słowackiego Stowarzyszenia Intelligent Transport Systems & Services, Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu, Wydziału Transportu Politechniki w Pradze, Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, jak rĂłwnieĹź Wydziału Komunikacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Uniwersytetu w Ĺťylinie, a takĹźe przedstawiciele czeskich i polskich firm i uczelni działających w dziedzinie inteligentnego transportu.

Zasadniczym celem spotkania było zaprezentowanie rozwiązań z dziedziny inteligentnych systemĂłw transportowych – opracowywanych, wdraĹźanych i eksploatowanych u naszych południowych sąsiadĂłw. Chodziło o wykazanie, Ĺźe w regionie naszych trzech państw istnieje bardzo silna i prężna grupa przedsiębiorstw (wspierana przez zaplecze naukowe), ktĂłre przygotowują rozwiązania telematyczne, zawierające w sobie szczegĂłlne wymagania uĹźytkownikĂłw z regionĂłw, w ktĂłrych są implementowane.

Spotkanie rozpoczęło się od przemĂłwienia Piotra Uszoka – Prezydenta Miasta Katowice. Prezydent wyraził swoje poparcie dla inicjatyw współpracy międzynarodowej i nawiązał do podobnego działania pomiędzy Polską a Czechami i Słowacją w ramach tworzenia systemu ratownictwa kryzysowego, ktĂłry to system został juĹź ostatecznie wdroĹźony. Następnie Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce wyraził zadowolenie z inicjatywy wspĂłlnego działania w ramach najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych. Roman Srp – przewodniczący ITS&S zwięźle przedstawił moĹźliwości współczesnych systemĂłw ITS oraz wskazał na konieczność wspĂłlnego przekonywania władz regionĂłw i samorządĂłw z tych obszarĂłw do wprowadzania inteligentnych rozwiązań transportowych. Część powitalną zakończyło wystąpienie prof. Jerzego Mikulskiego – prezesa PSTT, ktĂłry postawił mocny nacisk na fakt, Ĺźe kluczowym w funkcjonowaniu systemĂłw ITS jest nie tylko ich złoĹźoność, ale przede wszystkim współpraca między tymi systemami, ich interoperacyjność oraz  otwarte standardy.

Dalsza część seminarium podzielona została na trzy bloki tematyczne:
1.    Doświadczenia uĹźytkownikĂłw;
2.    Systemy informatyczne i sterujące w transporcie;
3.    Tematyka transportu publicznego.
PoniewaĹź forum zostało zorganizowane z inicjatywy czesko – słowackiego stowarzyszenia ITS&S, strona polska zapewniała głownie koordynację spotkania i dyskusję oraz wymianę poglądĂłw. W czasie seminarium wygłoszono 10 referatĂłw, ktĂłre przybliĹźyły rozwiązania ITS stosowane w Republice Czeskiej i Słowacji polskim przedsiębiorcom i przedstawicielom urzędĂłw miejskich. Plany regionu śląskiego, a głównie Katowic, (z nastawieniem na rozwiązania ITS) przedstawione zostały w referacie Pana Bogusława Lowaka z Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Katowicach.

Seminarium spełniło swoją rolę, czyli nastąpiło określenie  obszarĂłw tematycznych, ktĂłre Polska moĹźe, poprzez współpracę z południowymi sąsiadami, wspĂłlnie rozwijać. A powinniśmy rozwijać kontakty skierowane głównie na interoperacyjność rozwiązań. Miejmy nadzieję, Ĺźe nawiązane podczas rozmĂłw i dyskusji w czasie spotkania znajomości zaowocują dalszą współpracą.

Seminarium zakończyło się wieczorem uroczystym spotkaniem w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, zorganizowanym z okazji święta Narodowego Czech - święta Św. Wacława.

 
  
  
  

Logowanie

Użytkownik

Hasło


Załóż konto

Zapomniałem hasła

Nowe artykuły


Ankieta
Ogółem głosów: 0

Wyniki poprzednich ankiet


©NET-DESIGN 2007