"Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie" - Peter Drucker   

Główne Menu


Strona Główna


PSTT
· O Stowarzyszeniu
· Wydarzenia
· Statut


Redakcja wortalu
· O Nas
· Kontakt

Artykuły
· Telematics
· Transport

Inne
· Słownik telematyczny
· Konferencje
· Polecamy
· Do pobrania
· FAQ

Partnerstwo


Szukaj


Inne :: Słownik telematyczny

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  CAN

[ang. Controller Area Network] - szeregowa magistrala komunikacyjna powstała w latach 80. w firmie Robert Bosh GmbH z myślą o zastosowaniach w przemyśle samochodowym (ABS, sterowanie silnika).

Więcej...


CENELEC

[fr. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique] Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej - jest odpowiedialny za standardyzację w Europie w zakresie inĹźynierii elekrtrycznej. Wraz z ETSI (telekomunikacja) i CEN (pozostałe obszary techniki), CENELEC tworzy europejski system standaryzacji technicznej.
CENELEC został utworzony w 1973 roku. Przedtem za standaryzację elektrotechniczną odpowiadały dwie organizacje: CENELCOM i CENEL. CENELEC jest organizacją non-profit podlegającą prawu Belgijskiemu, z siedzibą w Brukseli. Członkami są narodowe instytucje do spraw standaryzacji elektrotechnicznej większości krajów europejskich.
Choć CENELEC współpracuje ściśle z Unią Europejską, nie jest instytucją UE.


CIVITAS

Nazwę utworzono od pierwszych liter słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). CIVITAS to inicjatywa, która ułatwia miastom osiągnięcie bardziej stabilnego, ekologicznego i bardziej wydajnego systemu transportu miejskiego poprzez wdrażanie i ocenę ambitnego, zintegrowanego pakietu rozwiązań technologicznych i środków polityki.

Więcej...


CN

[ang. Cellular Network] Sieć Komórkowa

CPR

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - działa w systemie ratownictwa medycznego i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Głównym zadaniem CPR jest przyjmowanie (numery telefonów 999,998,112), analizowanie i wysyłanie przez dyspozytorów w miejsca zagrożeń odpowiednich służb. W CPR najczęściej działają razem służby dyspozytorskie straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

CSD

[ang. Circuit Switched Data] transmisja danych z wykorzystaniem komutacji łączy - technologia, dzięki której możliwe jest przesyłanie w sieci GSM danych z prędkością 9.6 kb/s (od i do użytkownika).
CZK

Centrum Zarządzania Kryzysowego - Centrum spełnia funkcję punktu koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego w codziennej działalności służby ratownicze i komunalne miasta, które zgodnie z przyjętymi założeniami, ma integrować działalność podmiotów biorących bezpośredni i pośredni udział w akcjach ratowniczych. Zostało ono tak zorganizowane, aby możliwe było kierowanie działaniami wszystkich służb ratowniczych.

Logowanie

Użytkownik

Hasło


Załóż konto

Zapomniałem hasła

Nowe artykuły


Ankieta
Ogółem głosów: 0

Wyniki poprzednich ankiet


©NET-DESIGN 2007