Archives of Transport System Telematics (ATST) Kwartalnik naukowy

Cele i tematyka

"dołącz do specjalistów w swojej tematyce" Archives of Transport System Telematics (ATST) to międzynarodowe czasopismo o interdyscyplinarnym charakterze, którego celem jest wypełnienie luki badawczej pomiędzy teorią i praktyką w obszarze telematyki transportu. Szeroki zakres czasopisma obejmuje technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w sektorze transportu, jak również efekty zastosowania tych technologii dla społeczeństw, gospodarek, firm i konsumentów/pasażerów. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie gałęzie i rodzaje transportu: kolejowy, drogowy, żeglugę śródlądową, transport morski i lotniczy, transport intermodalny, pasażerski, towarowy, publiczny i prywatny. Od nadsyłanych artykułów oczekuje się dostarczenia ważnych teoretycznych i empirycznych wyników badań. Wśród tematów badawczych wymienić można w szczególności: Inteligentne Systemy Transportowe (ITS), Ekonomiczne i środowiskowe efekty rozwiązań telematycznych w sektorze transportu, Strategie wdrażania ITS, Bezpieczeństwo transportu, ICT a planowanie, projektowanie, działanie, kontrola i zarządzanie w systemach transportowych, Infrastruktura transportowa, Polityka transportowa, Prawne, instytucjonalne, ekonomiczne, finansowe uwarunkowania wdrażania ITS, Handel elektroniczny w sektorze transportu, Wpływ ICT na funkcjonowanie wszystkich gałęzi transportu (w tym transportu intermodalnego), Procesy integracyjne w transporcie, Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw, Akceptacja i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu, Big data w sektorze transportu. Czasopismo skierowane jest do naukowców i specjalistów zaangażowanych w badania nad telematyką transportu oraz zainteresowanych wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu. ZOBACZ STRONĘ ATST I PRZECZYTAJ

Przykładowe strony

Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje

 

REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.
Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland 
+48 661 401 397, +48 602 226 799, 
sekretariat@pstt.eu 
Pon -Pią 09:00 - 16:00 
Działalność
     
Linki
   
Nowe technologie Działalność wydawnicza Konferencje Krzewienie nauki Wymiana opinii Integracja specjalistów O nas ATST Konferencja TST Kontakt

© Copyright PSTT 2018. All Rights Reserved

 

Archives of Transport System Telematics (ATST) Kwartalnik naukowy
"dołącz do specjalistów w swojej tematyce" Archives of Transport System Telematics (ATST) to międzynarodowe czasopismo o interdyscyplinarnym charakterze, którego celem jest wypełnienie luki badawczej pomiędzy teorią i praktyką w obszarze telematyki transportu. Szeroki zakres czasopisma obejmuje technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w sektorze transportu, jak również efekty zastosowania tych technologii dla społeczeństw, gospodarek, firm i konsumentów/pasażerów. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie gałęzie i rodzaje transportu: kolejowy, drogowy, żeglugę śródlądową, transport morski i lotniczy, transport intermodalny, pasażerski, towarowy, publiczny i prywatny. Od nadsyłanych artykułów oczekuje się dostarczenia ważnych teoretycznych i empirycznych wyników badań. Wśród tematów badawczych wymienić można w szczególności: Inteligentne Systemy Transportowe (ITS), Ekonomiczne i środowiskowe efekty rozwiązań telematycznych w sektorze transportu, Strategie wdrażania ITS, Bezpieczeństwo transportu, ICT a planowanie, projektowanie, działanie, kontrola i zarządzanie w systemach transportowych, Infrastruktura transportowa, Polityka transportowa, Prawne, instytucjonalne, ekonomiczne, finansowe uwarunkowania wdrażania ITS, Handel elektroniczny w sektorze transportu, Wpływ ICT na funkcjonowanie wszystkich gałęzi transportu (w tym transportu intermodalnego), Procesy integracyjne w transporcie, Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw, Akceptacja i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu, Big data w sektorze transportu. Czasopismo skierowane jest do naukowców i specjalistów zaangażowanych w badania nad telematyką transportu oraz zainteresowanych wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu.
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.
Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Działalność
Linki
Archives of Transport System Telematics (ATST) Kwartalnik naukowy
"dołącz do specjalistów w swojej tematyce" Archives of Transport System Telematics (ATST) to międzynarodowe czasopismo o interdyscyplinarnym charakterze, którego celem jest wypełnienie luki badawczej pomiędzy teorią i praktyką w obszarze telematyki transportu. Szeroki zakres czasopisma obejmuje technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w sektorze transportu, jak również efekty zastosowania tych technologii dla społeczeństw, gospodarek, firm i konsumentów/pasażerów. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie gałęzie i rodzaje transportu: kolejowy, drogowy, żeglugę śródlądową, transport morski i lotniczy, transport intermodalny, pasażerski, towarowy, publiczny i prywatny. Od nadsyłanych artykułów oczekuje się dostarczenia ważnych teoretycznych i empirycznych wyników badań. Wśród tematów badawczych wymienić można w szczególności: Inteligentne Systemy Transportowe (ITS), Ekonomiczne i środowiskowe efekty rozwiązań telematycznych w sektorze transportu, Strategie wdrażania ITS, Bezpieczeństwo transportu, ICT a planowanie, projektowanie, działanie, kontrola i zarządzanie w systemach transportowych, Infrastruktura transportowa, Polityka transportowa, Prawne, instytucjonalne, ekonomiczne, finansowe uwarunkowania wdrażania ITS, Handel elektroniczny w sektorze transportu, Wpływ ICT na funkcjonowanie wszystkich gałęzi transportu (w tym transportu intermodalnego), Procesy integracyjne w transporcie, Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw, Akceptacja i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu, Big data w sektorze transportu. Czasopismo skierowane jest do naukowców i specjalistów zaangażowanych w badania nad telematyką transportu oraz zainteresowanych wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu.
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A. Działalność
Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Linki
Archives of Transport System Telematics (ATST) Kwartalnik naukowy
"dołącz do specjalistów w swojej tematyce" Archives of Transport System Telematics (ATST) to międzynarodowe czasopismo o interdyscyplinarnym charakterze, którego celem jest wypełnienie luki badawczej pomiędzy teorią i praktyką w obszarze telematyki transportu. Szeroki zakres czasopisma obejmuje technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w sektorze transportu, jak również efekty zastosowania tych technologii dla społeczeństw, gospodarek, firm i konsumentów/pasażerów. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie gałęzie i rodzaje transportu: kolejowy, drogowy, żeglugę śródlądową, transport morski i lotniczy, transport intermodalny, pasażerski, towarowy, publiczny i prywatny. Od nadsyłanych artykułów oczekuje się dostarczenia ważnych teoretycznych i empirycznych wyników badań. Wśród tematów badawczych wymienić można w szczególności: Inteligentne Systemy Transportowe (ITS), Ekonomiczne i środowiskowe efekty rozwiązań telematycznych w sektorze transportu, Strategie wdrażania ITS, Bezpieczeństwo transportu, ICT a planowanie, projektowanie, działanie, kontrola i zarządzanie w systemach transportowych, Infrastruktura transportowa, Polityka transportowa, Prawne, instytucjonalne, ekonomiczne, finansowe uwarunkowania wdrażania ITS, Handel elektroniczny w sektorze transportu, Wpływ ICT na funkcjonowanie wszystkich gałęzi transportu (w tym transportu intermodalnego), Procesy integracyjne w transporcie, Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw, Akceptacja i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu, Big data w sektorze transportu. Czasopismo skierowane jest do naukowców i specjalistów zaangażowanych w badania nad telematyką transportu oraz zainteresowanych wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu.
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.
Działalność Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Linki
   
Archives of Transport System Telematics (ATST) Kwartalnik naukowy
"dołącz do specjalistów w swojej tematyce" Archives of Transport System Telematics (ATST) to międzynarodowe czasopismo o interdyscyplinarnym charakterze, którego celem jest wypełnienie luki badawczej pomiędzy teorią i praktyką w obszarze telematyki transportu. Szeroki zakres czasopisma obejmuje technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w sektorze transportu, jak również efekty zastosowania tych technologii dla społeczeństw, gospodarek, firm i konsumentów/pasażerów. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie gałęzie i rodzaje transportu: kolejowy, drogowy, żeglugę śródlądową, transport morski i lotniczy, transport intermodalny, pasażerski, towarowy, publiczny i prywatny. Od nadsyłanych artykułów oczekuje się dostarczenia ważnych teoretycznych i empirycznych wyników badań. Wśród tematów badawczych wymienić można w szczególności: Inteligentne Systemy Transportowe (ITS), Ekonomiczne i środowiskowe efekty rozwiązań telematycznych w sektorze transportu, Strategie wdrażania ITS, Bezpieczeństwo transportu, ICT a planowanie, projektowanie, działanie, kontrola i zarządzanie w systemach transportowych, Infrastruktura transportowa, Polityka transportowa, Prawne, instytucjonalne, ekonomiczne, finansowe uwarunkowania wdrażania ITS, Handel elektroniczny w sektorze transportu, Wpływ ICT na funkcjonowanie wszystkich gałęzi transportu (w tym transportu intermodalnego), Procesy integracyjne w transporcie, Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw, Akceptacja i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu, Big data w sektorze transportu. Czasopismo skierowane jest do naukowców i specjalistów zaangażowanych w badania nad telematyką transportu oraz zainteresowanych wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu.
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A. Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Działalność Linki