Konferencja
"Telematyka Systemów Transportowych" Międzynarodowa konferencja naukowa
﷯Coroczne spotkania podczas konferencji Telematyka Systemów Transportowych od 19 lat wyznaczają nowe obszary badawcze, integrują środowiska akademickie i przedstawicieli praktyki gospodarczej. Inicjują także dyskusje nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Celami konferencji TST jest wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu. Służy ona szerokiej dyskusji, a także umożliwia przedstawienie opinii praktyków i naukowców związanych z wszystkimi rodzajami transportu. Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury transportowej oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności oraz podwyższenia jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji.

Tematyka konferencji

 Rozwiązania TST Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
 Ekonomia i usługi Ekonomia i polityka transportowa oraz 
usługi telematyczne
 Zarządzanie ITS Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
 Wdrażanie TST Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
 Inteligentne systemy Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu
ZOBACZ STRONĘ
TST-conference
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje

 

REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.
Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland 
+48 661 401 397, +48 602 226 799, 
sekretariat@pstt.eu 
Pon -Pią 09:00 - 16:00 
Działalność
     
Linki
   
Nowe technologie Działalność wydawnicza Konferencje Krzewienie nauki Wymiana opinii Integracja specjalistów O nas ATST Konferencja TST Kontakt

© Copyright PSTT 2018. All Rights Reserved

Konferencja
"Telematyka Systemów Transportowych" Międzynarodowa konferencja naukowa
﷯Coroczne spotkania podczas konferencji Telematyka Systemów Transportowych od 19 lat wyznaczają nowe obszary badawcze, integrują środowiska akademickie i przedstawicieli praktyki gospodarczej. Inicjują także dyskusje nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Celami konferencji TST jest wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu. Służy ona szerokiej dyskusji, a także umożliwia przedstawienie opinii praktyków i naukowców związanych z wszystkimi rodzajami transportu. Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury transportowej oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności oraz podwyższenia jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji.
 Rozwiązania TST Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
 Ekonomia i usługi Ekonomia i polityka transportowa oraz 
usługi telematyczne
 Zarządzanie ITS Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
 Wdrażanie TST Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
 Inteligentne systemy Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.
Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Działalność
Linki
Konferencja
"Telematyka Systemów Transportowych" Międzynarodowa konferencja naukowa
﷯Coroczne spotkania podczas konferencji Telematyka Systemów Transportowych od 19 lat wyznaczają nowe obszary badawcze, integrują środowiska akademickie i przedstawicieli praktyki gospodarczej. Inicjują także dyskusje nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Celami konferencji TST jest wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu. Służy ona szerokiej dyskusji, a także umożliwia przedstawienie opinii praktyków i naukowców związanych z wszystkimi rodzajami transportu. Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury transportowej oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności oraz podwyższenia jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji.
 Rozwiązania TST Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
 Ekonomia i usługi Ekonomia i polityka transportowa oraz 
usługi telematyczne
 Inteligentne systemy Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
 Zarządzanie ITS Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
 Wdrażanie TST Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A. Działalność
Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Linki
Konferencja
"Telematyka Systemów Transportowych" Międzynarodowa konferencja naukowa
﷯Coroczne spotkania podczas konferencji Telematyka Systemów Transportowych od 19 lat wyznaczają nowe obszary badawcze, integrują środowiska akademickie i przedstawicieli praktyki gospodarczej. Inicjują także dyskusje nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Celami konferencji TST jest wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu. Służy ona szerokiej dyskusji, a także umożliwia przedstawienie opinii praktyków i naukowców związanych z wszystkimi rodzajami transportu. Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury transportowej oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności oraz podwyższenia jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji.
 Rozwiązania TST Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
 Ekonomia i usługi Ekonomia i polityka transportowa oraz 
usługi telematyczne
 Inteligentne systemy Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
 Zarządzanie ITS Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
 Wdrażanie TST Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.
Działalność Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Linki
   
Konferencja
"Telematyka Systemów Transportowych" Międzynarodowa konferencja naukowa
﷯Coroczne spotkania podczas konferencji Telematyka Systemów Transportowych od 19 lat wyznaczają nowe obszary badawcze, integrują środowiska akademickie i przedstawicieli praktyki gospodarczej. Inicjują także dyskusje nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Celami konferencji TST jest wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najnowszymi technologiami i kierunkami rozwoju inteligentnych systemów transportowych w obszarze infrastruktury wszystkich rodzajów transportu. Służy ona szerokiej dyskusji, a także umożliwia przedstawienie opinii praktyków i naukowców związanych z wszystkimi rodzajami transportu. Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiających funkcjonowanie infrastruktury transportowej oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności oraz podwyższenia jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji.
 Rozwiązania TST Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu
 Ekonomia i usługi Ekonomia i polityka transportowa oraz 
usługi telematyczne
 Inteligentne systemy Inteligentne systemy transportowe i ich architektura
 Zarządzanie ITS Systemy sterowania i zarządzania w transporcie
 Wdrażanie TST Wyposażenie pojazdów w środki telematyki
 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A. Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Działalność Linki